Tomabeloont!


Koop trouw onze producten

tussen 15 jan & 15 april

en win...

...de Tomabel foodtruck op jouw bedrijf!

Unieke foodconcepten voor jouw medewerkers

Zet samen met Tomabel jouw medewerkers in de bloemetjes en schenk hen een unieke beleving op jouw bedrijf. Ontdek met welke foodconcepten de Tomabel foodtruck jullie komt verwennen.

Deelnemen aan de wedstrijd doe je door simpelweg Tomabel producten aan te kopen. Je komt namelijk enkel in aanmerking als je wekelijks de 3 Tomabel tomaten: trostomaten, losse tomaten en vleestomaten aankoopt. Jouw trouwheid wordt dus beloond!

Om de 20 finale winnaars te selecteren wordt rekening gehouden met het aantal aankopen en het aangekocht volume tomaten tussen 15/01 en 15/04.

Als winnaar kan je één van de onderstaande food concepten reserveren op een datum naar keuze. Verwen jouw medewerkers op een unieke beleving op jouw bedrijf. Alle gerechten worden vers bereid met heerlijke Tomabel ingrediënten. Dat wordt smullen!

Reglement


Reglement Loyaliteits Actie: "Win een bezoek van de Tomabel Foodtruck."

Artikel 1:

De wedstrijd wordt georganiseerd door Tomabel, Oostnieuwkerkesteenweg 101 , B-8800 Roeselare, hierna organisator genoemd.

Artikel 2:

Voorwaarden voor deelname en uitsluiting tot deelname
De wedstrijd is voorbehouden aan in België gevestigde Tomabel klanten en buitenlandse Tomabel klanten waarvan de vestiging binnen een straal van 50km van de Belgische grens gevestigd zijn en die volgens wekelijkse regelmaat Tomabel producten aankopen op legale wijze via de daarvoor voorziene en gangbare kanalen. Indien de klant niet enkel groenten en fruit verdeelt richt Tomabel zich uitsluitend op de medewerkers van de groenten en fruit afdeling. Tomabel heeft het recht op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing iedereen uit te sluiten die zich niet loyaal opstelt ten opzichte van de wedstrijd en de voorwaarden, of iedereen die door frauduleus gedrag mogelijk het goede functioneren van de wedstrijd in het gedrang kan brengen. Tomabel behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Tomabel kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Tomabel. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Tomabel zijn zonder verhaal. Dit reglement en alle andere volgens Tomabel noodzakelijke informatie zal ter beschikking gesteld worden op www.tombeloont.be
De wedstrijd loopt van 15/01/2019 tot en met 15/04/2019.
Door deelname aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met dit volledige reglement, zonder enige voorwaarde.

Artikel 3:

Volgende prijzen kunnen gewonnen worden: In totaal zal Tomabel 20 winnaars bezoeken met de Tomabel foodtruck. Elk van de 20 verkozen winnaars hebben de keuze uit onderstaande foodconcepten en kunnen zelf een datum naar keuze reserveren mits goedkeuring van Tomabel en de beschikbaarheid van alle betrokken partijen op de gekozen datum. Tomabel behoud zich het recht het gekozen food concept te wijzigen mits het aantal medewerkers waarvoor dit ter beschikking wordt gesteld de goede uitvoering van het concept dreigt te belemmeren. Food concepten:
  • Detox Monday: een aardbei smoothie
  • Healthy Thursday: een salade
  • Fast food Wednesday: een hamburger met Tomabel groenten
  • Lazy Thuesday: een kant en klare maaltijd
  • Friday afterwork: een aperitief en tapas
De prijzen kunnen niet ingeruild worden tegen hun waarde in speciën of een andere prijs in natura noch in kortingen op Tomabel producten.

Artikel 4

Deelnemen aan de wedstrijd kan door gedurende de wedstrijdperiode van 15/01/2019 tot 15/04/2019 wekelijks alle Tomabel tomatensoorten aan te kopen, bestaande uit: losse tomaten, trostomaten en vleestomaten via de daarvoor voorziene en gangbare kanalen. Aankopen voor 15 januari 2019 en na 15 april 2019, komen niet meer in aanmerking. Na afloop van de aankoopperiode, op 15/04/2019 zal Tomabel de winnaars bepalen aan de hand van de beschikbare aankoopcijfers van alle klanten die volgens bovenstaande voorwaarden aankochten. De 20 klanten die volgens de beschikbare aankoopcijfers (1) het loyaalst (wekelijks), (2) de drie beschikbare tomatensoorten kochten en vervolgens ook (3) de grootste volumes kochten van alle bovenvermelde Tomabel tomatensoorten gedurende de loop van de wedstrijd, van 15/01/2019 tot 15/04/2019 zullen per mail een winnaarscode ontvangen. Na het ontvangen van deze code hebben de winnaars 30 dagen de tijd om via de website: www.tombeloont.be in te loggen door middel van hun unieke winnaarscode en het gewenste foodconcept te reserveren op een datum naar keuze. Zoals vermeld in artikel 3 behoud Tomabel zich het recht deze keuzes (datum en foodconcept) aan te passen indien de keuzes de goede uitvoering van het concept zouden belemmeren. Dit zal gebeuren in samenspraak met de winnaar.

Artikel 5:

Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij zijn/haar akkoord geeft aan Tomabel om beelden van medewerkers en bedrijfsterreinen openbaar te publiceren. Tomabel behoud zich namelijk het recht foto’s en video’s te maken van het bezoek van de Tomabel foodtruck aan het betreffende bedrijf en publiek te publiceren. De deelnemer zal Tomabel vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

Artikel 6:

Tomabel draagt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of schade, ongeacht de oorzaak of de aard, die voortvloeien uit de toekenning van de prijzen of uit deelname aan deze actie, met inbegrip van alle nadelen van welke aard ook die zijn toe te schrijven aan overmacht, problemen met internet, netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve verwerking van gegevens.

Artikel 7:

Tomabel wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien deze wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt. De deelnemer kan hierdoor op geen enkele manier aanspraak doen gelden tegenover Tomabel.

Artikel 8:

Persoonlijke gegevens Het reglement herinnert eraan dat deelnemers bepaalde persoonlijke gegevens moeten communiceren. De informatie is bestemd voor Tomabel. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een bestand opgenomen met als doel de winnaars van de wedstrijd te kunnen identificeren en te contacteren.

Artikel 9: Klachten, toepasselijk recht en geschillen

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van dit reglement doet geen afbreuk aan de andere bepalingen die volledig van kracht blijven. Men zal proberen elk geschil ten gevolge van deze wedstrijd via minnelijke schikking te regelen. Als geen akkoord kan worden gevonden, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de organisator, tenzij een andere wetgeving dit anders bepaalt. Een maand na het aflopen van de wedstrijd is geen enkel geschil nog ontvankelijk.

Artikel 10:

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.

Tomabel wenst je veel succes met je deelname aan de actie!

Detox Monday


begin de dag vol energie met een huisgemaakte aardbei smoothie

Sluiten

Healthy tuesday


tijd voor vitamientjes met een heerlijk gezonde salad bowl vol verse Tomabel groentjes

Sluiten

Fast food Wednesday


smullen van een guilty pleasure met de heerlijke Tomabel burger met verse groentjes

Sluiten

Lazy Thursday


lekker ontspannen met een heerlijk kant en klare maaltijd die eventueel kan meegenomen worden naar huis. Warm de oven maar voor de Tomabel hespenrolletjes

Sluiten

Friday afterwork


samen klinken op het einde van de week met heerlijke tapas op basis van verse Tomabel ingrediënten

Sluiten